2018-2019

Prezes                  - Rafał Merta

Zca Prezesa         - Mateusz Markiel

Sekretarz             - Ryszard Grzybowski

Skarbnik              - Janusz Foltan

Członek Zarządu  - Piotr Chmielniak