2016-2017

Prezes                  - Piotr Błaszczak

Zca Prezesa         - Bartłomiej Pokładnik

Sekretarz             - Ryszard Grzybowski

Skarbnik              - Janusz Foltan

Członek Zarządu  - Mateusz Markiel