2013-2015

Prezes                  - Piotr Błaszczak

Zca Prezesa         - Krzysztof Orlicki

Sekretarz             - Zdzisław Chmielarczyk

Skarbnik              - Janusz Foltan

Członek Zarządu  - Bartłomiej Pokładnik