2020-2023

Prezes                  - Ryszard Grzybowski

Wiceprezes         - Arkadiusz Markiel

Wiceprezes         - Bartłomiej Pokładnik

Sekretarz             - Rafał Merta

Skarbnik              - Janusz Foltan