Zarząd

obecny

Prezes - Natalia Zelek

Skarbnik - Janusz Foltan

Sekretarz - Bartłomiej Pokładnik

2013-2015

Prezes - Piotr Błaszczak

Wiceprezes - Krzysztof Orlicki

Sekretarz - Zdzisław Chmielarczyk

Skarbnik - Janusz Foltan

Członek Zarządu - Bartłomiej Pokładnik